سال ساخت
1398
دسته بندی
چند رسانه ای
مشتری
فروشگاه یک آن

بروشور تبلیغاتی فروشگاه یک آن

در طراحی بروشور تبلیغاتی از تمامی فضاهای موجود بصورت بهینه استفاده شده است.

متناسب با تم کاری و موضوع کسب و کار

استفاده از نظریات مشتری و تمایلات ایشان

استفاده از تصاویر ارایه شده توسط مشتری