سال ساخت
1398
دسته بندی
چند رسانه ای
مشتری
دکتر صحت

طراحی تراکت تبلیغاتی سمینار افزایش فروش دکتر کامران صحت

استفاده و ویراش تصویر دکتر کامران صحت

استفاده از رنگ بندی درخواستی مشتری

ارایه سایزبندی های مختلف