تحلیل وبررسی

قبل از هر کاری وضعیت موجود بررسی وداده های لازم جهت ادامه کار آنالیز خواهند شد.

توسعه وب

بررسی ساختار موجود و اعمال تغییرات لازم و رفع مشکلات

تبلیغات هوشمند

انتخاب بهترین روش تبلیغ و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی بصورت هدفمند

مدیریت محتوی

ارائه مشاوره، تعیین استراتژی رشد و هدف گذاری و تولید محتوا

مدیریت شبکه های مجازی

مدیریت، تبلیغات و مشاوره جهت ارتقا در شبکه های مجازی

توسعه اپلیکیشن

برگزاری استارت اپ ها و برنامه های مختلف جهت برندینگ