از کجا شروع کنیم؟

مراحل تعیین استراتژی و تولید محتوی

arrow
01
بررسی پروژه
بررسی پروژه

در اولین گام حوزه کسب وکاری شما بررسی و اطلاعات جامعی از عملکرد و نقاط قوت و ضعف کسب و کارتان بدست می آید که طبق آن عمل خواهیم نمود.

arrow
02
داده کاوی
داده کاوی

داده های بدست آمده از کسب و کارتان آنالیز و مورد ارزیابی واقع می شود پس از ارزیابی و بررسی حوزه کسب و کار نقشه راه بر اساس اطلاعات بدست آمده مشخص شده و برهمین اصل عمل خواهیم نمود.

03
تولید محتوا
تولید محتوا

در راستای تحقق بخشی به اهداف مشخص شده اقدام به تولید محتوا صورت می پذیرد و در هر گام از تولید محتوا به آنالیز اثر گذاری محتوای تولید شده خواهیم پرداخت.

هدف از تعیین استراتژی و تولید محتوا؟

راهنمای استراتژی تجارت و تولید محتوا

استراتژی تجارت چیست؟

بطور قطع استراتژی تجارت کلماتی آشنا به گوش شما می باشد چرا که بصورت تجربی و یا عملی با آنها مواجه شده اید. هر کسب و کاری بدون شک برای حصول اهداف خود تلاش می کند این اهداف شاید بصورت مالی یا کسب شهرت و یا موارد دیگری باشد اما عمده این کسب وکار ها با شکست روبرو می شوند چرا که عدم تبیین نقشه راه درست بر مبنای مطالعات و تحقیق در مورد کسب و کار و یا شناخت ناکافی از حوزه کسب و کار نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. راهکار اصولی که برای شروع و یا بهبود کسب و کار باید اتخاذ کرد مشاوره با افرادیست که یا تجربه فعالیت در عرصه فعالیتی شما دارد و یا مشاوره با مراکزی که بصورت متمرکز کسب و کارهای متنوعی را راه اندازی می نمایند می باشد.

آنالیز داده چیست؟

کسب و کارها نیازمند مشتری هستند اما داشتن مشتری و یا جذب آن به تنهایی کافی نیست چرایی این ماجرا را باید اینگونه بیان نمود که مشتری مداری و حفظ آن از جذب مخاطب اهمیت بیشتری دارد. از طرفی هرمحصول مدام در حال ارزیابی توسط مخاطبان خود می باشد به همین دلیل کاوش در این باره اهمیت فراوانی دارد بررسی مسیر هایی که مخاطب طی می کند تا از محصول استفاده نماید جدا از شیوه صحیح طراحی نیاز به آنالیز دارد تا عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد.

تولید محتوا چیست؟

با گسترش فضای مجازی و استفاده گسترده از آن تولید محتوا یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین راهکار ها برای رشد محسوب می شود اما تولید محتوا از سالها پیش از اینترنت بر بستر های سنتی خود وجود داشته است و چیز جدیدی نیست اما بهره بردن از آن در جهت حفظ و ارتقای منافع کسب و کار اینترنتی اصلی ترین گزینه در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در کسب و کار می باشد. اما تولید محتوا با تمامی سادگی اصول و قواعدی بخصوص دارد،  داستان سرایی برای محصول و جان بخشی به محصولات و… مطالب تخصصی تری می باشد که در تولید محتوای اختصاصی مطرح می شود و اگر بصورت اصولی صورت پذیرد به نفع کسب و کار خواهد بود.

What is SEO Optimization?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is Web Development?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.