چه نیازی به اپلیکیشن داریم؟

چرا طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن؟

اپلیکیشن های همراه یعنی شعبه ای از کسب و کار شما در جیب مشتری و همراهی همیشگی آن علاوه بر از آن قابلیت های ویژه ای نیز می توانید به کاربران ارائه دهید تا اعتماد آنها را افزایش دهید و رضایت خاطر مشتریان خود را جلب کنید، این امر منجر به رونق کسب و کار شما خواهد شد.


 
  • افزایش اعتماد کاربران
  • شعبه دائمی از کسب و کار همراه مشتری
فراهم سازی بستری برای افزایش ترافیک ورودی به کسب و کار اولین نتیجه حاصل از ساخت اپلیکیشن موبایل خواهد بود. قابلیت های تلفن های همراه برخی از ویژگی های از قبیل پرداخت راحت، سریع و امن همچنین تشخیص چهره و قابلیت های کلیدی فراوان تلفن های همراه می تواند به کسب و کار شما رونق دهد.


  • افزایش ترافیک ورودی کسب و کار
  • قابلیت های تلفن های همراه و سهل نمودن خدمات
مراحل طراحی اپلیکیشن

چرخه تولید اپلیکیشن

01
01
جمع آوری و آنالیز داده

بررسی خواسته و نیاز های مشتری، تحلیل رقیبان همچنین پیشنهاد و ارائه راهکارهای بهینه برای بهبود کسب و کار و در نهایت جمع بندی جهت ادامه مراحل تولید.

02
02
تولید پیش طرح

تولید پیش طرح با استفاده از داده های موجود باتوجه به تجربه کاربری و استاندارد های اصول طراحی

03
03
طراحی و برنامه نویسی

پس از ارائه پیش طرح و تایید مشتری طراحی گرافیکی اپلیکیشن انجام می شود در صورت تایید نهایی برنامه نویسی آغاز خواهد شد.

04
04
پیاده سازی و اجرا

با اتمام برنامه نویسی اپلیکیشن مورد نظر پیاده سازی و اجرا می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد.