سال ساخت
1398
دسته بندی
چند رسانه ای
مشتری
کانون تبلیغاتی

بروشور تبلیغاتی سمینار بزرگ کم روئی تا سخنوری

در طراحی بروشور تبلیغاتی از تمامی فضاهای موجود بصورت بهینه استفاده شده است.

متناسب با تم کاری و موضوع کسب و کار

استفاده از نظریات مشتری و تمایلات ایشان