سال ساخت
1398
دسته بندی
چند رسانه ای
مشتری
سفارش گروهی

تراکت جشنواره تابستانی

در این تراکت مجموعه ای از کسب و کار ها در قالب یک تراکت مشترک جشنواره تابستانی و تخفیف ویژه ۳۰ تا ۶۰ درصدی برای کسب و کار خود در نظر گرفتند.

سعی بر آن بود در تراکت طراحی شده از تمامی فضاها بخوبی استفاده شود و نکات برجسته آن از جمله تخفیف و قرعه کشی لحاظ شود.

در این طراحی با توجه به متفاوت بودن کسب و کار ها ایده استفاده از رنگ بندی مختلف متناسب با هر کسب و کار شکل گرفت.